RD Tertia
2.4.2019
Přinášíme trojici nových domů atraktivního vzhledu, které zároveň splňují tyto tři podmínky - jednoduchost, rychlost výstavby, cenovou dostupnost. Největší z trojice - RD Tertia
RD Altera
2.4.2019
Přinášíme trojici nových domů atraktivního vzhledu, které zároveň splňují tyto tři podmínky - jednoduchost, rychlost výstavby, cenovou dostupnost. Prostřední z trojice - RD Altera

Dřevostavby

 

Dřevostavby   budoucnost bydlení

Díky rostoucím cenám energií si stále více lidí uvědomuje, že by se při vhodně zvolené technologii stavění dalo do budoucna ušetřit. Přibývá tak příznivců nízkoenergetických staveb,  kam se řadí i moderní dřevostavby. Přestože se developeři  snaží nalákat klienty na energeticky úsporné bydlení, pro současné zájemce o koupi  jsou energetické úspory méně důležité.  Rozhodujícím faktorem pro většinu zájemců je cena domu. Tato skutečnost se však brzy může změnit. Od roku 2013 se podle Evropské unie bude muset začít stavět v nízkoenergetickém standardu. Přitom po stavebně-technologické stránce není nízkoenergetická stavba o mnoho dražší než ta standardní.

 

Rostoucí podíl na trhu

Dřevostavby si u nás postupně nacházejí své příznivce a jejich podíl na trhu rodinných domů roste. Za posledních 10 let se zvýšil několikanásobně. V současné době se jejich podíl odhaduje na  4 %. Faktem ale je, že v oblasti realizace „dřevostaveb“ oproti našim sousedům stále pokulháváme.           V  Rakousku je to 10 % a  v Německu 15 %. Oproti tomu například v Kanadě je podíl dřevostaveb více jak 70%, ve Spojených státech 60%.  Této úrovně v českém prostředí dosáhnout nelze, ale úrovně sousedního Rakouska nebo Německa bychom do budoucna dosáhnout rozhodně mohli, vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika má tohoto materiálu více než dostatek. 

 

Mýty o dřevostavbách

  Dřevo je u nás opomíjeno a nahrazováno méně ekologickými stavebními materiály (zejména plasty, ocelí, betonem).  Jedním z důvodů může být velký mnohaletý reklamní nápor cihlářských a betonářských firem a výrobců ve všech mediích. Díky nim zůstaly ostatní alternativní technologie zcela zastíněny. Dalším důvodem mohou být milné představy lidí, zapříčiněné ústupem  dřeva jako tradičního stavebního materiálu v minulém století. Proto dnes musí dřevostavby překonávat řadu předsudků v mínění široké veřejnosti, stavebních firem, ale i některých architektů a projektantů.

 

 Hořlavost dřeva, dům ze dřeva  "snáze" vyhoří...  Asi každému se jako první vybaví hořlavost dřeva, která je dána tím, že je zvykem používat tento materiál na topení. Tyto obavy  samozřejmě nejsou bez opodstatnění. Dřevo sice hoří, ale moderní dřevěné konstrukce jsou velmi odolné vůči požáru. Tento materiál má navíc tu vlastnost, že udrží déle statickou pevnost do okamžiku zhroucení než ocelové či betonové konstrukce. Hořící dřevěný strop tak paradoxně přežije déle, než strop z ocelových profilů, který se vlivem tepla zdeformuje a zřítí mnohem dříve.

Horší tepelně-izolační vlastnosti než u zděného domu… dřevěné stavby mají nesrovnatelně lepší tepelně izolační vlastnosti oproti těm zděným. Je to dáno konstrukcí - dřevěný rám vyplněný izolací – nosná složka zároveň obsahuje i tu tepelně izolační. Je pravda, že dřevěné stavby jsou lehké a obvykle hůře akumulují teplo. Jinými slovy - u dřevostavby vytápím  rovnou vnitřní objem vzduchu, teplo se mi neukládá nejdříve do těžkých konstrukcí jako u zděných staveb. Jestliže je akumulace vyžadována, lze jí dosáhnout použitím materiálů na bázi dřevovláknitých desek, případně vložením zděné, nebo betonové části do podlah, stropů, nebo stěn.

Menší trvanlivost  a odolnost dřeva... Mnoho lidí má o trvanlivosti dřeva mylné představy. Správně provedená a udržovaná dřevostavba má stejnou životnost jako zděná stavba, kterou  musíme také udržovat, na což se rádo zapomíná. Pokud má dřevostavba alespoň základní péči, můžeme si být jisti, že bude stejně dobře sloužit i dalším generacím. Dřevo se vyznačuje jako  materiál    s velmi dlouhou životností, což dokazují dřevostavby staré i několik stovek let.  Navíc rekonstrukce dřevostavby je podstatně jednodušší než u jiných staveb.

Dřevostavba není prestižním bydlením... Podle statistických údajů dodavatelů dřevostaveb jsou jejich nejčastějšími zákazníky lékaři, advokáti a zástupci vyšších příjmových tříd. Dřevostavba není něco, za co by se měl člověk stydět, ale opak je pravdou. Také vzhled dřevostavby nemusí na první pohled vypovídat, z čeho je stavba zhotovena. Na vnější stranu dřevěného skeletu se mohou použít omítky, fasádní desky či obklady. Na první pohled jsou pak dřevostavby k nerozeznání od staveb zděných, po architektonické stránce jsou velmi působivé a zcela rovnocenné zděným stavbám. 

 

Stavění domů ze dřeva je nešetrné k přírodě, musí se kácet stromy... Mohlo by se zdát, že se na výstavbu „dřevostaveb“  spotřebuje velké množství dřeva, a že jeho těžbou dochází k devastaci našich lesů. Ve skutečnosti je to ovšem jinak. Roční přírůstky „živé" dřevní hmoty jsou o několik milionů m3 vyšší než se ve skutečnosti vytěží.  Zásoby dřeva řadí ČR na 4. místo v Evropě,  avšak roční spotřeba  dřeva je u nás  spolu s Portugalskem  nejnižší v celé EU.