RD Tertia
2.4.2019
Přinášíme trojici nových domů atraktivního vzhledu, které zároveň splňují tyto tři podmínky - jednoduchost, rychlost výstavby, cenovou dostupnost. Největší z trojice - RD Tertia
RD Altera
2.4.2019
Přinášíme trojici nových domů atraktivního vzhledu, které zároveň splňují tyto tři podmínky - jednoduchost, rychlost výstavby, cenovou dostupnost. Prostřední z trojice - RD Altera

Technický popis staveb

Základy – tato konstrukce je tvořena základovými pasy a základovou deskou. Desku ohraničuje zdivo z betonových tvárnic, které slouží jako ztracené bednění. Pohledové tvarovky jsou se štípanou úpravou povrchu, nepohledové jsou hladké.

Obvodové stěny – základem konstrukčního systému je sendvičová konstrukce, jejíž nosnou kostru tvoří  dřevěné sloupky, které jsou z konstrukčního hranolu KVH. Ztužení těchto prvků zajišťuje vnější opláštění dřevoštěpkovými deskami OSB, které zároveň slouží jako rovný a pevný podklad pro vnější zateplovací systém, v jiném případě pro dřevěný obklad apod. Tepelnou a zvukovou izolaci zajišťuje minerální izolace, která je vložena mezi dřevěné sloupky. Nepropustnost vlhkosti do konstrukce stěny má za úkol reflexní parotěsná folie.  Vše je doplněno o vnitřní plášť ze sádrokartonu, v některých případech sádrovláknitých desek.

Konstrukce stropu – nosnými prvky stropní konstrukce jsou dřevěné fošny, nebo trámy. V některých případech je použito tenkostěnných lepených nosníků tvaru I a to z důvodu efektivního využití průřezu oproti  nosníkům z rostlého dřeva. Skladba stropu bývá řešena individuálně podle charakteristiky místnosti v horním podlaží.

Střešní konstrukce – způsob provedení záleží na využití podkrovního prostoru. Pokud investor nevyžaduje jeho využití, konstrukce je provedena z dřevěných příhradových vazníků, které slouží jako nosný prvek krytiny. Spodní pasy vazníků zároveň nahrazují nosnou stropní  konstrukci, na niž je připevněn sádrokartonový podhled. V případě, že je požadováno využití podkrovního prostoru, provádí se klasická konstrukce krovu. Druh krytiny je předmětem rozhodnutí zákazníka.

Výplně otvorů – běžně dodáváme dřevěná eurookna, balkonové a terasové dveře se značkovým izolačním dvojsklem a s celoobvodovým kováním s mikroventilací. Je možno dodat také okna  plastová. Interiérové dveře jsou z lamina včetně obložkovoé zárubně.

Instalace – rozvody vody jsou prováděny buď plastové, nebo měděné, kanalizace je provedena z plastového potrubí, elektroinstalace je v mědi dle platných norem. Rozvody  na centrální vysavač nejsou zahrnuty, pouze na přání investora.

Vytápění – běžně dodáváme systém ústředního vytápění s elektrokotlem, na přání zákazníka je možno přejít k jiné variantě vytápění.

Rozsah stavebních prací je závislý na přání zákazníka. Ten se může rozhodnout, zda chce kompletní stavbu (na klíč) nebo stavbu hrubou. O dalších variantách je možno jednat.