RD Tertia
2.4.2019
Přinášíme trojici nových domů atraktivního vzhledu, které zároveň splňují tyto tři podmínky - jednoduchost, rychlost výstavby, cenovou dostupnost. Největší z trojice - RD Tertia
RD Altera
2.4.2019
Přinášíme trojici nových domů atraktivního vzhledu, které zároveň splňují tyto tři podmínky - jednoduchost, rychlost výstavby, cenovou dostupnost. Prostřední z trojice - RD Altera

Projektování staveb

Kromě výroby a montáže se věnujeme také projektování rodinných domů. Zabýváme se návrhem montovaných dřevostaveb, ale i klasických zděných domů. Spokojenost našeho klienta je pro nás důležitá, z toho důvodu přistupujeme ke každému projektu s maximální péčí a vysokým nasazením.

 

- pomůžeme s výběrem vhodných materiálů a technologie

- poradíme a případně navrhneme dispozici domu

- doporučíme orientaci obytných místností ke světovým stranám

- načrtneme vnější vzhled domu

- vyřešíme vhodné usazení domu do terénu

- navrhneme hospodárné řešení provozu domu

 

Přípravné a projektové práce:

- studie domu

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu - Pasport budovy

- dokumentace pro územní rozhodnutí

- dokumentace pro ohlášení stavby a pro stavební povolení

- dokumentace k provedení stavby

- dokumentace změny stavby před dokončením

- dokumentace skutečného provedení stavby

 

Inženýrská činnost:

- územní souhlas, územní rozhodnutí

- stavební povolení, ohlášení stavby

- změny stavby před dokončením

- kolaudační řízení